גירסת תוכנה טסלה Tesla 2021.32.21

גירסה 2021.32.21 התחילה להופיע ברכבי טסלה בישראל ב- 24.09.2021. טסלה לא סיפקה Release Notes לתת גירסה זו, אך יש דיווחים שונים על כך שהיא פותרת באג בביטול הפעולה של האוטופיילוט בזמן איתות, שהופיע בגירסה קודמת.

השארת תגובה

שים לב, תגובות עשויות לעבור תהליך אישור לפני פרסומן