מדיניות החזרות

החזרת מוצרים: הרוכש יהיה רשאי להחזיר מוצרים, באריזתם המקורית והשלמה, בתוך 14 יום ממועד קבלתם, ולקבל זיכוי בגינם. במקרה שכזה, יישא הרוכש במלוא עלות המשלוח של המוצרים מהחברה לרוכש ומהרוכש לחברה. החזר כספי יועבר לרוכש לאחר החזרת המוצר לחברה כאמור.