גירסת תוכנה טסלה Tesla 2021.32.22

גירסה 2021.32.22 התחילה להופיע ב- 25.09.2021. גירסה זו מיועדת לרכבים בעיקר בארה״ב, אשר נוספה בהם האפשרות לבקשת הצטרפות לבטא של ה- FSD.

השארת תגובה

שים לב, תגובות עשויות לעבור תהליך אישור לפני פרסומן