Bug Report

פקודה קולית: Bug Report

תיאור: העברת דיווח על באג שמצאתם לטסלה. התיאור צריך להגיע לאחר הפקודה ולהיות קצר, באורך של כמשפט

השארת תגובה

שים לב, תגובות עשויות לעבור תהליך אישור לפני פרסומן