Play

פקודה קולית:Play

תיאור: הפעלת מוזיקה. לאחר ה- Play יש לומר את שם השיר, הלהקה או הסגנון המוסיקלי

השארת תגובה

שים לב, תגובות עשויות לעבור תהליך אישור לפני פרסומן